05-05-2017 - 17:03

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

Sáng nay, ngày 5/5, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.

         Kiểm tra thực tế phong trào làm giao thông nông thôn và xây dựng khu dân cư mẫu tại các xã Đức Hòa, Đức Đồng, Đức Lập và Đức Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn xóm và bà con nhân dân đã đồng sức, đồng lòng góp đất, góp công để mở rộng các tuyến đường theo tiêu chí Nông thôn mới. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương tiếp tục phát động phong trào bê tông hóa đường GTNT, giao thông nội đồng và kênh mương cứng với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” góp phần thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới có hiệu quả và đúng lộ trình đã đề ra. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhằm đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành kế hoạch được giao.

 

      Theo báo cáo của BCĐ xây dựng NTM huyện, từ đầu năm đến nay, Huỵện đã trích ngân sách hỗ trợ trên 2.600 tấn xi măng, trên 280 ngàn viên gạch, làm mới 21 km đường giao thông nông thôn, GTNĐ và kênh mương cứng, 5 nhà văn hóa xã và nhà văn hóa thôn.

Theo ductho.hatinh.gov.vn