14-05-2021 - 10:32

Chiều Ngày 14/5/2021 Bí Thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Hồ

Chiều Ngày 14/5/2021 Bí Thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Hồ. Yên Hồ đã hoàn thành xong việc niêm yết danh sách cử tri và Các Đại biểu ứng cử HĐND các cấp và trang trí hội trường trong và ngoài hội trường các thôn

Tin cùng chuyên mục