12-01-2020 - 15:44

Đại hội khuyến học huyện Đức Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 11/01, Hội khuyến học huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội khuyến học lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về dự ở Tỉnh có các Phó Chủ tịch Hội khuyến học Trần Thị Hồng, Nguyễn Xuân Trường , ở huyện có các Đ/c Võ Công Hàm - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND, Thái Ngọc Hải - Phó Bí thư...

Đại hội khuyến học huyện Đức Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 11/01, Hội khuyến học huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội khuyến học lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về dự  ở Tỉnh có các Phó Chủ tịch Hội khuyến học Trần Thị Hồng, Nguyễn Xuân Trường , ở huyện có các Đ/c Võ Công Hàm - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND, Thái Ngọc Hải - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.