Di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên

Khởi công nâng cấp, tôn tạo nhà thờ tiến sỹ Phạm Nại

Khởi công nâng cấp, tôn tạo nhà thờ tiến sỹ Phạm Nại

31-10-2019
Sáng nay, ngày 31 tháng 10 năm 2019 ( Tức ngày 4 tháng 10 năm Kỷ Hợi ) Ban quản lý di tích xã Yên Hồ phối hợp với dòng tộc họ Phạm Tam tổ chức lễ khởi công nâng cấp, tôn tạo nhà thờ Tiến Sỹ Phạm nại - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
1