19-02-2020 - 08:15

Giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn

          Chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã phối hợp với Ban phát triển thôn các đơn vị thôn Trung Hậu, Quy Vượng tiến hành công tác giải tỏa hành lang đảm bảo chiều rộng 5m theo kế hoạch để chuẩn bị cho công tác thi công Tuyến đường liên thôn đoạn từ ngõ chị Loan Minh thôn Trung Hậu đến ngõ chị Điểm bằng thôn Quy Vượng.

         Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nên được nhân dân đồng tình ủng hộ, thống nhất cao. Nhiều hộ đã tự giải tỏa cả hệ thống hàng rào, cột cổng, chặt phá bụi tre để mở rộng hành lang đường theo tiêu chuẩn quy định. Tiêu biểu như hộ ông Tôn Quang Đồng, Nguyễn Văn Long thôn Trung Hậu, hộ Trần Văn Hùng, Trần vằn Bằng thôn Quy Vượng.

         Đây là công trình mở đầu của năm Canh Tý nên nhân dân cả 2 thôn rất hào hứng . Hy vọng một năm gặt hái được nhiều thành tích trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Hồ nói chung, nhân dân thôn Trung Hậu và thôn Quy Vượng nói riêng.

                                                                                                           Hồng Minh