15-06-2021 - 09:32

Hành động nhỏ - Ý Nghĩa lớn Hưởng ứng lời kêu gọi góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống Covid 19.

Hưởng ứng lời kêu gọi góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống Covid 19. Các em Mai Bình An và Mai Bình Nguyên,, Nguyễn Linh Đan trường Tiểu Học Yên Hồ cũng góp một phần kinh phí nhỏ để góp phần chung tay phòng chống Covid19.

Tin cùng chuyên mục