23-07-2020 - 14:41

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác Đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 22/7, huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác Đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng  nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

. . . . .

Tin cùng chuyên mục