LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ YÊN HỒ

Tuần trước Tuần thứ 30 năm 2021
(Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
26/07/2021
Thứ 3
27/07/2021
Thứ 4
28/07/2021
Thứ 5
29/07/2021
Thứ 6
30/07/2021
Thứ 7
31/07/2021
Chủ nhật
01/08/2021