Mặt trận, Hội, Đoàn thể

Chiều ngày 12/10/2020 UBMTTQ xã Yên Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Chiều ngày 12/10/2020 UBMTTQ xã Yên Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

12-10-2020
Chiều ngày 12/10/2020 UBMTTQ xã Yên Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
1