12-05-2021 - 14:55

Ngày 29/04/2021 gắn biển cho 4 hộ người có công, hộ nghèo đã làm mới xong nhà ở và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngày 29/04/2021 gắn biển cho 4 hộ người có công, hộ nghèo đã làm mới xong nhà ở và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Hỗ trợ mỗi nhà 70 triệu đồng để xây mới nhà ở