26-05-2020 - 14:45

Phát động cao điểm, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2020

Phát động cao điểm, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2020

 Sáng ngày 25/5, Huyện Đức Thọ tổ chức sơ kết đợt 1, phát động cao điểm đợt 2 xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Chánh văn phòng nông thôn mới tỉnh Trần Huy Oánh dự và phát biểu chỉ đạo