Quyết định khen thưởng, xử phạt

63/UBND V/v Quyết định khen thưởng ông Nguyễn Viết Dục, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc
Ngày đăng: (07-04-2017)

Quyết định khen thưởng ông Nguyễn Viết Dục, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc có nội dung như sau