23-10-2019 - 08:47

rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cung ứng lao động trong nước, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp XKLĐ

rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cung ứng lao động trong nước, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp XKLĐ