12-05-2021 - 15:34

Sáng ngày 8/5/2021 Cán bộ và nhân dân thôn Trung Hậu đổ đất trồng hàng rào xanh

Sáng ngày 8/5/2021 Cán bộ và nhân dân thôn Trung Hậu đổ đất trồng hàng rào xanh.

Tin cùng chuyên mục