07-10-2020 - 09:42

Tổ chức Giáo dục truyền thông kỷ năng phòng chống lạm dụng tình dục ở trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ em vị thành niên tại xã Yên Hồ

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện, Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ, Phòng LĐTBXH Huyện, Hội Phụ nữ xã Yên Hồ, Trường THCS Nguyễn Biểu tổ chức Giáo dục truyền thông kỷ năng phòng chống lạm dụng tình dục ở trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ em vị thành niên tại xã Yên Hồ,...

Tin cùng chuyên mục