26-10-2019 - 09:38

Tuyên truyền cho các đối tượng bổ sung Số Chứng minh nhân dân và Số điện thoại của người tham gia Bảo hiểm Y tế, BHXH

Thực hiện Công văn số 1171/BHXH-QLT ngày 23/10/2019 của Bảo hiểm xã Hội Tỉnh Hà Tĩnh về việc cung cấp số Chứng Minh nhân dân và Số điện thoại cho các đối tượng được tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn xã .