Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền cho các đối tượng bổ sung Số Chứng minh nhân dân và Số điện thoại của người tham gia Bảo hiểm Y tế, BHXH

Tuyên truyền cho các đối tượng bổ sung Số Chứng minh nhân dân và Số điện thoại của người tham gia Bảo hiểm Y tế, BHXH

26-10-2019
Thực hiện Công văn số 1171/BHXH-QLT ngày 23/10/2019 của Bảo hiểm xã Hội Tỉnh Hà Tĩnh về việc cung cấp số Chứng Minh nhân dân và Số điện thoại cho các đối tượng được tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn xã .
rà soát, thống kê  các  đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cung ứng lao động trong nước, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp XKLĐ

rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cung ứng lao động trong nước, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp XKLĐ

23-10-2019
rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cung ứng lao động trong nước, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp XKLĐ
Thông báo nhận hồ sơ Ưu đãi học sinh sinh viên và miên giảm học phí kỳ 1 ( 2019-2020)

Thông báo nhận hồ sơ Ưu đãi học sinh sinh viên và miên giảm học phí kỳ 1 ( 2019-2020)

21-10-2019
thông báo thời gian nhận hồ sơ duyệt ưu đãi HSSV kỳ I, năm học 2019 - 2020
36 TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

36 TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã

14-10-2019
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả...
Kế Hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Kế Hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

03-09-2019
Tuyên truyền về việc quy trình, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
1 2