Văn bản xử lý khiếu nại, tố cáo

8651 /QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Đỗ Thế Trường, trú tại thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung
Ngày đăng: (07-04-2017)

Ngày 24/5/2016, ông Đỗ Thế Trường gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã Điện Trung, khiếu nại về việc UBND xã Điện Trung thu hồi thửa đất số 606, tờ bản đồ số 13, diện tích 487m2 để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất áo mưa mà không bồi thường cho ông. Chủ tịch UBND xã Điện Trung ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thế Trường; trong đó Chủ tịch UBND xã Điện Trung không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Đỗ Thế Trường với lý do thửa đất số 606, tờ bản đồ số 13, diện tích 487m2 là đất công ích do UBND xã quản lý. Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND xã Điện Trung, ông Đỗ Thế Trường gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thị xã với 02 nội dung như sau: