Văn bản xử lý kiến nghị, yêu cầu

1642 /UBND V/v trả lời đơn kiến nghị của các ông, bà: Huỳnh Văn Nam, Đặng Hữu Hiến và Thân Thị Dầy (vợ ông Huỳnh Văn Quý), trú tại khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung
Ngày đăng: (07-04-2017)

V/v trả lời đơn kiến nghị của các ông, bà: Huỳnh Văn Nam, Đặng Hữu Hiến và Thân Thị Dầy (vợ ông Huỳnh Văn Quý), trú tại khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung